Waarom een gekruist straatpatroon nodig is. En…is het haalbaar?

Bree_3d_visual_06-vogel-06a_2014_smallDe manier waarop wij als voetgangers, als fietsers en als automobilisten of buschauffeurs de weg of straat beleven, hangt voor een groot gedeelte samen met het uiterlijk van de straat. In woonwijken weten we dat we rustig moeten rijden, overal zijn klinkers neergelegd. Borden dat je dan maar 30km/uur mag, zijn daarmee in feite overbodig. Zien we asfalt, dan krijgen we (on)bewust het signaal dat er van ons verlangd wordt dat we ‘doorrijden’.

Als we de ontwerpen van de Breestraat er bij nemen, dan valt dat verschil in beleving goed op. Eerst het ontwerp zoals het door de gemeente is bedacht, daaronder ons ontwerp.

Ontwerp Breestraat, gemeente Leiden

Bree_3d_visual_06-vogel-06a_2014_small

De gemeente Leiden kiest voor een standaard straatpatroon waarin de voetgangers, fietsers en bussen worden gescheiden van elkaar. En belangrijker, door te kiezen voor een ‘gewone’ straat blijft de Breestraat die lange straat die de oost-west oriëntatie benadrukt.

Het ontwerp van Stadslab richt zich op het doorbreken van de ‘lengte’ en verleidt voetgangers makkelijker over te steken. Het gekruiste stratenpatroon geeft de boodschap af dat de voetganger centraal staat en dat fietser en bus te gast zijn.

Het betrekken van de stegen van het Pieterskwartier

Wat voor de stad een minstens zo grote opgave is, is het betrekken van het Pieterskwartier bij de rest van de binnenstad. De Breestraat vormt nu nog een soms lastig te nemen barrière waardoor de parels van de Pieterswijk onderbelicht blijven. Het gekruiste stratenpatroon voorziet in het aansluiten van de stegen bij de Breestraat.

Dat gebeurt door het kruisenpatroon langzaam te laten ‘weglopen’ in de stegen. Dat kan door een steen te kiezen die steeds meer de kleur van de stegen aanneemt waardoor het geleidelijk overgaat in de stegen. Een andere manier is om het kruisenpatroon ‘Escherriaans’ te laten oplossen in de stegen.

Is een gekruist stratenpatroon haalbaar?

Veel mensen hebben vragen of dit wel een haalbaar alternatief is. Terechte vraag, want het is een concept dat nog niet veel is toegepast. Wat wel steeds meer gebeurt is dat steden meer en meer ruimte bieden aan voetgangers. Niet alleen past dat beter bij de vaak historische binnensteden, maar commercieel gezien ook interessant. Voetgangers, mits verleidt door aantrekkelijke winkelpanden en -etalages, interessante culturele instellingen, monumenten, groen, zitgelegenheid en de aanwezigheid van andere mensen, blijven langer in de stad. En hier geldt de economische wetmatigheid: hoe langer iemand in de stad verblijft, hoe meer hij/zij zal spenderen.

Exhibition Road 

Toch is er één zeer belangrijk voorbeeld te vinden waar dit stratenpatroon al eens eerder is uitgeprobeerd: Exhibition Road in LondenEn het effect is goed te zien, voetgangers steken kruiselings over. Daarbij verleidt door het gekruiste stratenpatroon. Maar ook ´s avonds levert het een fraai beeld op, waarbij opvalt dat de monumenten extra goed tot hun recht komen.

Natuurlijk is de schaal van de Breestraat afwijkend van Exhibition Road, en vinden wij dat het patroon zorgvuldig toegepast moet worden. Discussie is mogelijk over de te gebruiken kleuren en hoe de banen ´oplossen´ in de stegen.

Er zijn nog enkele weken voor de gemeenteraad besluiten neemt over het voorlopig ontwerp. Wij zijn er van overtuigd dat het ontwerp met het kruisenpatroon:

  1. recht doet aan de monumentale allure van de Breestraat;
  2. de ideale verbinding kan zijn tussen het Pieterskwartier en de rest van de binnenstad;
  3. de voetganger daadwerkelijk centraal stelt (zoals ook de gemeente zegt na te streven);
  4. fietsers en bussen ‘onbewust’ dwingt tot aanpassing van hun rijgedrag en ze in ieder geval langzamer laat rijden doordat ze zich te gast voelen;
  5. recht doet aan de veranderende functie van de binnenstad die zich meer en meer richt op verblijven.

NB: bovenstaande foto’s van Exhibition Road zijn afkomstig uit dit artikel van de Daily Mail.

Meer foto’s zien? Klik hier

 

 

 

 

7 thoughts on “Waarom een gekruist straatpatroon nodig is. En…is het haalbaar?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>