testimonial etalages

Spraakmakende etalages zijn karakteristiek voor de Breestraat. Het verlaagde tempo zorgt voor meer aandacht voor de etalages. Retailstudenten van het ID-college en professionele etaleurs realiseren verrassende en/of interactieve etalages.

Inspirerende etalages

testimonial spontaan

De openbare ruimte terug geven aan bewoners en bezoekers van de Breestraat. De Breestraat heeft een eigen collectie verplaatsbare stoeltjes waarmee mensen spontaan bij elkaar gaan zitten.

Spontaan gebruik