De Breestraat, zo kan het ook!

In ons vorige blog presenteerden we onze beelden voorzien van een korte toelichting. In een serie van blogs die we de komende weken publiceren, gaan we de verschillende kernwaarden één voor één langs. Eerst gaan we dieper in op de totstandkoming van onze beelden.

Opdracht tot advies aan gemeente Leiden

Na de presentatie van onze visie in de gemeenteraad in februari, vroeg de gemeente om een verdere uitwerking, weer te geven in een gericht advies. Een betaalde opdracht, waarbij gevraagd werd om een creatieve kijk op de Breestraat. De door ons geformuleerde ideeën en beelden konden eventueel bij het uiteindelijke ontwerp van de gemeente gebruikt worden. De beelden hieronder zijn afkomstig uit dat advies.

 

Problemen in de Breestraat

Bij aanvang van de opdracht zijn we nog eens teruggegaan naar de kern van de Breestraat. We vroegen ons af wat de problemen zijn die we als stad willen oplossen door deze herinrichting. Want waarom is deze hele herinrichting zo belangrijk? Lange tijd is er niets tot zeer weinig geïnvesteerd in de Breestraat. Dit had te maken met de mogelijke komst van de Rijn Gouwe lijn, waardoor investeringen keer op keer werden uitgesteld. Ondertussen zijn meer en meer winkels leeg komen te staan en is de verkeerssituatie onoverzichtelijk. We lopen de problemen één voor één door.

Gebrek aan visie

Ten eerste is er het gebrek aan visie, waardoor de Breestraat zich richtingsloos voort beweegt. De grote hoeveelheid experimenten in het verleden over de inrichting zijn daar een gevolg van. Wezenlijke vragen als: Wat voor straat is de Breestraat eigenlijk, wat voor rol vervult de Breestraat in het hart van de stad, wie of wat maken de Breestraat, en op wie richt de Breestraat zich, zijn vragen die te weinig gesteld worden. En daar waar je geen visie hebt, ontstaat een vacuüm. En we weten, een vacuüm vult zich altijd. Alleen niet met datgene waar je controle over hebt. Dus kiezen vastgoedeigenaren voor zekerheid op de korte termijn in plaats van kwaliteit op de lange termijn.

Krap aan…

Bussen

Met het gebrek aan visie werd een tweede probleem gecreëerd. Een straat met een ongelooflijke monumenten dichtheid, gelegen in het hart van Leiden, waar we geen goed raad mee weten werd in de loop der jaren meer en meer gebruikt voor de doorvoer van bussen. Een enorme hoeveelheid bussen die niet perse nodig zijn om de binnenstad in te gaan. De meer dan 600 stads- en regionale bussen per dag zorgen voor constante onrust en het gevoel dat je in de verkeerde straat bent. Niet alleen moet je constant opletten, maar de bussen zorgen ook voor een permanente staat van opgejaagd zijn.

Leegstand in de Breestraat

Leegstand

Ten derde is daar de leegstand. Niet alleen de panden die daadwerkelijk leeg staan, maar ook de grote hoeveelheid zaken als goedkope kappers, shoarmazaken en belwinkels zijn een uiting van een gebrek aan visie en onzekerheid over de lange termijn. Vastgoedeigenaren hebben behoefte aan een visie over wat er met de straat gebeurt. Pas dan zijn zij bereid om hun pand op te knappen, te wachten op die ene retailer die perfect past bij de Breestraat. Bij gebrek aan duidelijkheid kiezen de meeste vastgoedeigenaren voor het snelle gewin. Niet omdat ze geldbeluste eigenaren zijn, maar omdat onzekerheid hen ‘dwingt’ om te gaan voor het eerste dat zich aandient.

Uitwerking advies

Ons advies borduurde voort op onze visie:

“De Breestraat is in 2022 een verrassend en inspirerend voetgangersgebied, waar je kunt winkelen, eten en drinken, ontspannen en je vrienden ontmoeten.”

Daarbij waren de vier kernwaarden leidend. Zij vormen de basis van de visie: authenticiteit, beleven, verblijven en verbinden.

Zoals in ons vorige blog al genoemd, kiezen we met het bovenstaande ontwerp voor:

 1. het centraal stellen van de voetganger en beleving;
 2. het faciliteren en uitdagen van de ondernemer om bij te dragen aan een verrassende straat en
 3. het bieden van ruimte en zitgelegenheid om je te kunnen verwonderen over de rijke geschiedenis en de monumentale pracht.

Bree_3d_visual_05-oogh-01a_small

Kijken we naar bovenstaand beeld, dan is helder dat dit het domein van de voetganger is. Waarbij geldt:

 • Door de straatvloer te wijzigen ontstaat een radicaal andere beleving van de Breestraat. De kruizen (geïnspireerd op de Leidse Sleutels) verleiden de voetganger tot het gebruik van de gehele straat.
 • De watergoten accentueren in lichte mate het weggedeelte.
 • Meer terrassen in de Breestraat.
 • Het ronde straatmeubilair maakt het niet aantrekkelijk om je fiets tegen aan te zetten. De ronde vormen verleiden tevens de voetganger om er soepel aan verschillende kanten voorbij te gaan.
 • Ondernemers maken gebruik van modulair meubilair, toegespitst op de behoefte van de ondernemer. Ook eigen uitstallingen zijn welkom.
De Breestraat met kunst & cultuur

De Breestraat met kunst & cultuur

In de Breestraat is ruimte voor kunst en cultuur. De openbare kunstwerken symboliseren de locatie van een nieuw stedelijk museum.

 • Begin 20e eeuw had het Rijksmuseum voor Oudheden een vestiging in de Breestraat. Met de Breestraat als voetgangersgebied ontstaat er weer ruimte voor een nieuw museum. Hiermee brengen we cultuur terug in het hart van de stad.
 • Het straatmeubilair komt in ronde vormen zodat fietsers niet snel in de verleiding komen hun fiets er tegen aan te zetten. De ronde vormen verleiden tevens de voetganger om er soepel aan verschillende kanten voorbij te gaan.
 • In het modulair ontworpen straatmeubilair maken we kleine, interactieve en dynamische presentaties over historische gebeurtenissen in de Breestraat. In het voorbeeld is de Arminiaanse Schans te zien.
 • Daarnaast dient het meubel als mini tribune, zie afbeelding hieronder:

Interactieve display en tribune meubel

Breestraat in 2022: beleving staat voorop!

Breestraat in 2022: beleving staat voorop!

En in 2022…is de Breestraat daadwerkelijk de meest verrassende en inspirerende straat van Nederland. De straatvloer is vernieuwend, maar ook de teruggekeerde levendigheid maakt dat de Breestraat op elk moment van de dag voor iedereen wat te bieden heeft.

Fietsen kan nog steeds in de Breestraat, wel zien we ander gedrag van de fietsers. Door het toegenomen gebruik van de straat door voetgangers, zijn fietsers voorzichtiger. Ook voor de fietsers pakt de herinrichting goed uit: het er is meer ontspannen fietsen, want ook de weinig overgebleven busjes (grote bussen rijden er niet meer) rijden uitermate voorzichtig door de aanwezigheid van de vele voetgangers, en de reuring tussen de gevels van de Breestraat!

Dit is het moment om de Breestraat voor eens en voor altijd haar grandeur terug te geven. Dat vereist een brede inzet, en niet alleen van de gemeente. Ook ondernemers, vastgoedeigenaren en studentenverenigingen dienen te worden uitgedaagd om bij zichzelf af te vragen wat zij kunnen bijdragen aan een Breestraat met allure, een Breestraat die verrast en inspireert. De komst van de nieuwe V&D, grote modewinkels, de bouw van het nieuwe ROC-ID complex en de komst van een supermarkt en fietsenstalling, maakt dat er een momentum groeit om een langverwachte omslag te maken.

Daar hoort een passende inrichting bij.

11 thoughts on “De Breestraat, zo kan het ook!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>