Het stoplicht op de Breestraat

Vorige week presenteerde het college van B&W de plannen over de Breestraat. In een volgende post komen we hierop terug, maar een korte eerste reactie is dat we blij dat we kunnen lezen dat de voetganger als uitgangspunt wordt genomen, maar vinden het teleurstellend hoe dat uitgangspunt is uitgewerkt. Het verkeer lijkt toch de allesbepalende  factor te blijven. Zoals de beroemde architect Jan Gehl het formuleert wanneer hij het heeft over de juiste volgorde bij het inrichten van een stad: eerst het leven en levendigheid, dan de openbare ruimte en als laatste de gebouwen.

Over de plannen later dus meer, maar laat ik met behulp van een voorbeeld aangeven hoe subtiel soms wordt aangegeven bij welke gebruikers nu de prioriteit ligt in de straat.

Continue reading

Curitiba, Brazilië

Een verhaal* over een bijzondere stad in Brazilië: Curitiba

Curitiba, gelegen in Brazilie, begon als een klein dorpje. Het dorpje was een handige tussenstop onderweg naar Sao Paulo. Van 1940 tot en met 1960 maakt de stad een enorme groei in de bevolking door doordat veel mensen van het platteland naar de stad trokken. Bij deze bevolkingsgroei hoorde ook een toename in verkeer en luchtvervuiling. Het was tijd om met een plan te komen om de verkeersdruk op te lossen en de leefbaarheid te vergroten. En zoals in veel steden is gebeurd werd er een plan rondom het verkeer bedacht.

Continue reading