Nieuwe tijden, oude regelgeving?

Meer zelfregulering in herbestemming

Zoals ik in een eerder blog al schreef kan herbestemming sterk werken als aanjager van de lokale economie. Met tijdelijke oplossingen kan het imago van een straat of buurt worden verbeterd en kunnen structurele oplossingen in de hand worden gewerkt. In de praktijk blijkt echter nog steeds dat veel kansen blijven liggen. Duizenden kantoren en winkelpanden schreeuwen om een nieuwe functie. Hoe zorgen we dat er spijkers met koppen worden geslagen?

Continue reading

Herbestemming als aanjager van de lokale economie? Pak het stapsgewijs aan!

In de Breestraat is sprake van leegstand. Verschillende winkels zijn de afgelopen jaren opgedoekt en hebben plaatsgemaakt voor lege panden of tijdelijke winkeltjes zoals de kerstuitverkoop.
Deze leegstaande panden kunnen niet los worden gezien van de omgeving. Door structurele leegstand verloedert niet alleen het pand, maar ook de omgeving daarvan. Dit is slecht voor het imago van een buurt. Door deze leegstand kan de indruk ontstaan dat ondernemers zich er liever niet vestigen; zo kan een vicieuze cirkel ontstaan van bedrijven die wegtrekken en bedrijven die wegblijven. Dit schreef Hilde Harmsen in 2008 al in haar ‘Oude Kaart van Nederland’.

Continue reading