25 mei, aftrap nieuwe strategie!

Zoals eerder bekend gemaakt gaat de experimenteerzone Breestraat 2022 op 25 mei niet door omdat de aangevraagde evenementenvergunning is afgewezen. Toch wil de projectgroep deze datum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom maken zij die dag hun opwachting in de Breestraat, dit is tevens de aftrap van de nieuwe strategie waarbij de visie op gezette dagen op  een locatie in de Breestraat onder de aandacht wordt gebracht.

Continue reading

Herbestemming als aanjager van de lokale economie? Pak het stapsgewijs aan!

In de Breestraat is sprake van leegstand. Verschillende winkels zijn de afgelopen jaren opgedoekt en hebben plaatsgemaakt voor lege panden of tijdelijke winkeltjes zoals de kerstuitverkoop.
Deze leegstaande panden kunnen niet los worden gezien van de omgeving. Door structurele leegstand verloedert niet alleen het pand, maar ook de omgeving daarvan. Dit is slecht voor het imago van een buurt. Door deze leegstand kan de indruk ontstaan dat ondernemers zich er liever niet vestigen; zo kan een vicieuze cirkel ontstaan van bedrijven die wegtrekken en bedrijven die wegblijven. Dit schreef Hilde Harmsen in 2008 al in haar ‘Oude Kaart van Nederland’.

Continue reading