Waarom een gekruist straatpatroon nodig is. En…is het haalbaar?

Bree_3d_visual_06-vogel-06a_2014_smallDe manier waarop wij als voetgangers, als fietsers en als automobilisten of buschauffeurs de weg of straat beleven, hangt voor een groot gedeelte samen met het uiterlijk van de straat. In woonwijken weten we dat we rustig moeten rijden, overal zijn klinkers neergelegd. Borden dat je dan maar 30km/uur mag, zijn daarmee in feite overbodig. Zien we asfalt, dan krijgen we (on)bewust het signaal dat er van ons verlangd wordt dat we ‘doorrijden’.

Continue reading

Beleving en kwaliteit boven alles

Maandagavond 11 november presenteerde de gemeente Leiden haar beelden van het voorlopig ontwerp. Zo’n 80 belangstellenden toonden zich geïnteresseerd in de plannen voor de Breestraat. De projectgroep Breestraat 2022 stond er ook, met nieuwe uitgewerkte beelden. De beelden zijn geïnspireerd op onze visie en de uitwerking van de vier kernwaarden: authenticiteit, beleven, verblijven en verbinden.

Continue reading

Het stoplicht op de Breestraat

Vorige week presenteerde het college van B&W de plannen over de Breestraat. In een volgende post komen we hierop terug, maar een korte eerste reactie is dat we blij dat we kunnen lezen dat de voetganger als uitgangspunt wordt genomen, maar vinden het teleurstellend hoe dat uitgangspunt is uitgewerkt. Het verkeer lijkt toch de allesbepalende  factor te blijven. Zoals de beroemde architect Jan Gehl het formuleert wanneer hij het heeft over de juiste volgorde bij het inrichten van een stad: eerst het leven en levendigheid, dan de openbare ruimte en als laatste de gebouwen.

Over de plannen later dus meer, maar laat ik met behulp van een voorbeeld aangeven hoe subtiel soms wordt aangegeven bij welke gebruikers nu de prioriteit ligt in de straat.

Continue reading

Eerste exemplaar visie Breestraat 2022 uitgereikt aan de stad!

Gisteravond is na de presentatie het eerste exemplaar van de visie uitgereikt door Ronald van der Steen namens team Breestraat 2022 aan Erwin Roodhart, de centrummanager van Leiden, in Galerie de Pieter. Met een hoge opkomst van ondernemers, bewoners, gemeente en andere betrokkenen en geïnteresseerden was het een succesvolle avond.

Vergeet niet ons initiatief te steunen! En bekijk de visie hier: Visie Breestaat 2022

Lofzang op de Breestraat [gastblog]

Gastblog door Laurens Verspaandonk
Eigenaar Comtesse en voorzitter ondernemersvereniging Breestraat

Vanuit Stadslab is me gevraagd iets te schrijven over de Breestraat  vanuit de visie van een betrokken ondernemer. Sinds 1939 is onze winkel  “Comtesse” op de Breestraat gevestigd. Eerst van een tante, maar sinds 1975 van ons. Zelf hebben we een tijd lang boven de zaak gewoond en ook onze kinderen zijn er geboren en hebben de eerste tijd in het centrum van Leiden gewoond; altijd met veel plezier. Later zijn we verhuisd naar een wijk vlak buiten het centrum om toch zaak en privé beter te kunnen scheiden, maar elke dag werken we weer met veel plezier op de Breestraat.

Continue reading

Waarom iedereen wel wil, maar er nog maar weinig gebeurt…

Kent je dat? Zo’n situatie waarvan iedereen voelt dat er iets moet veranderen? Dat de situatie zoals het is niet voldoet aan wat je verwacht, maar dat je tegelijkertijd ook nog niet echt scherp hebt wat je dan wel wilt? Het ene moment heb je een voorkeur voor het ene, een andere moment voor iets anders. Zo’n situatie waarin je geneigd bent om eerst eens even achterover te leunen, de boel te bekijken, te analyseren en daarna voorzichtig een stapje te zetten… of niet. Dat is wat er op dit moment op en rondom de Breestraat gebeurt.

Continue reading