Poster

Vele partijen in Leiden spreken zich uit vóór de herinrichting van de Breestraat. Ook wij als projectgroep hebben de oproep aan de gemeenteraad ondersteund. Wij doen dat omdat het noodzakelijk is dat op korte termijn de eerste stappen worden gezet.

Hier de poster die meer en meer in het straatbeeld terug te vinden is.

OV in Leiden en OV doorleiden

Gastblog door Gerard Bartels
Inwoner Leiden

De Leidse agglomeratie, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten Centrum heeft min of meer de vorm van een uit zijn voegen gegroeid vierkant, ingeklemd tussen twee snelwegen. Een vierkant kun je in vier stukken van ongeveer gelijke grootte verdelen. Dat betekent dat de Leidse agglomeratie in vier sectoren verdeeld kan worden, de Russische, Franse, Engelse en Amerikaanse sector. Deze sectoren worden ieder exclusief, dat wil zeggen met uitsluiting van andere sectoren, steeds vanuit één hub (verdeelstation) bediend door het OV. Een hub kan een bescheiden overstapstation zijn, zonder dat de inrichting er van veel geld hoeft te kosten. Ook kan een hub gecombineerd worden met een parkeergarage.

Continue reading

Waar ik eigenlijk voor zou willen pleiten is …

Gastblog door Bayer Vastgoed

Ik was dinsdagavond zeer onder de indruk van jullie initiatief en betoog. Het is werkelijk te gek dat er mensen opstaan om de patiënt (Breestraat) trachten te helpen. Jammer genoeg hebben jullie ervoor gekozen er geen discussie te laten ontstaan, dan wel derden hun ideeën te laten ventileren op deze avond. Nogmaals de beste stuurlui staan aan wal. Ik weet het ook niet allemaal. Ik vond jullie ideeën geweldig , maar ook wel een beetje wildwest. Bijvoorbeeld een watertje door de straat, lijkt mij alleen maar een veroorzaker van letsel. Maar dit ter zijde.

Continue reading

Lofzang op de Breestraat [gastblog]

Gastblog door Laurens Verspaandonk
Eigenaar Comtesse en voorzitter ondernemersvereniging Breestraat

Vanuit Stadslab is me gevraagd iets te schrijven over de Breestraat  vanuit de visie van een betrokken ondernemer. Sinds 1939 is onze winkel  “Comtesse” op de Breestraat gevestigd. Eerst van een tante, maar sinds 1975 van ons. Zelf hebben we een tijd lang boven de zaak gewoond en ook onze kinderen zijn er geboren en hebben de eerste tijd in het centrum van Leiden gewoond; altijd met veel plezier. Later zijn we verhuisd naar een wijk vlak buiten het centrum om toch zaak en privé beter te kunnen scheiden, maar elke dag werken we weer met veel plezier op de Breestraat.

Continue reading

Waarom iedereen wel wil, maar er nog maar weinig gebeurt…

Kent je dat? Zo’n situatie waarvan iedereen voelt dat er iets moet veranderen? Dat de situatie zoals het is niet voldoet aan wat je verwacht, maar dat je tegelijkertijd ook nog niet echt scherp hebt wat je dan wel wilt? Het ene moment heb je een voorkeur voor het ene, een andere moment voor iets anders. Zo’n situatie waarin je geneigd bent om eerst eens even achterover te leunen, de boel te bekijken, te analyseren en daarna voorzichtig een stapje te zetten… of niet. Dat is wat er op dit moment op en rondom de Breestraat gebeurt.

Continue reading

Busvrije Breestraat niet ten koste van OV-bereikbaarheid winkelkerngebieden binnenstad Leiden

In voorgaande bericht op deze blog, dat Rover plaatste in het Leidsch Dagblad van 7 augustus 2012, wordt de zorg uitgesproken over de bereikbaarheid van de binnenstad van Leiden. Rover, opkomend voor het openbaar vervoer en de belangen van reizigers, pleit voor het handhaven van het busverkeer door de Breestraat. Zonder de halte Breestraat zou Leiden niet meer voldoen aan de norm dat de meeste mensen een bushalte binnen een bereik van 500m hebben.

Continue reading

Houd de Binnenstad bereikbaar

Gastblog door Paul Bordewijk 
Voorzitter van de afdeling Holland Rijnland van Rover, de vereniging voor reizigers met het openbaar vervoer.

De wereld beleeft niet alleen een economische crisis, maar ook een ecologische. Daarom proberen we het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken, bij voorbeeld door mensen te stimuleren de auto te laten staan en de bus te nemen. Openbaar vervoer is ook belangrijk om mensen die om welke reden dan ook geen auto hebben of niet kunnen fietsen, in staat te stellen mee te doen. Het is een basisvoorwaarde om mensen in staat te stellen zich zelfstandig te verplaatsen.

Continue reading