OV in Leiden en OV doorleiden

Gastblog door Gerard Bartels
Inwoner Leiden

De Leidse agglomeratie, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten Centrum heeft min of meer de vorm van een uit zijn voegen gegroeid vierkant, ingeklemd tussen twee snelwegen. Een vierkant kun je in vier stukken van ongeveer gelijke grootte verdelen. Dat betekent dat de Leidse agglomeratie in vier sectoren verdeeld kan worden, de Russische, Franse, Engelse en Amerikaanse sector. Deze sectoren worden ieder exclusief, dat wil zeggen met uitsluiting van andere sectoren, steeds vanuit één hub (verdeelstation) bediend door het OV. Een hub kan een bescheiden overstapstation zijn, zonder dat de inrichting er van veel geld hoeft te kosten. Ook kan een hub gecombineerd worden met een parkeergarage.

Continue reading

Busvrije Breestraat niet ten koste van OV-bereikbaarheid winkelkerngebieden binnenstad Leiden

In voorgaande bericht op deze blog, dat Rover plaatste in het Leidsch Dagblad van 7 augustus 2012, wordt de zorg uitgesproken over de bereikbaarheid van de binnenstad van Leiden. Rover, opkomend voor het openbaar vervoer en de belangen van reizigers, pleit voor het handhaven van het busverkeer door de Breestraat. Zonder de halte Breestraat zou Leiden niet meer voldoen aan de norm dat de meeste mensen een bushalte binnen een bereik van 500m hebben.

Continue reading

Houd de Binnenstad bereikbaar

Gastblog door Paul Bordewijk 
Voorzitter van de afdeling Holland Rijnland van Rover, de vereniging voor reizigers met het openbaar vervoer.

De wereld beleeft niet alleen een economische crisis, maar ook een ecologische. Daarom proberen we het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken, bij voorbeeld door mensen te stimuleren de auto te laten staan en de bus te nemen. Openbaar vervoer is ook belangrijk om mensen die om welke reden dan ook geen auto hebben of niet kunnen fietsen, in staat te stellen mee te doen. Het is een basisvoorwaarde om mensen in staat te stellen zich zelfstandig te verplaatsen.

Continue reading