Waarom een gekruist straatpatroon nodig is. En…is het haalbaar?

Bree_3d_visual_06-vogel-06a_2014_smallDe manier waarop wij als voetgangers, als fietsers en als automobilisten of buschauffeurs de weg of straat beleven, hangt voor een groot gedeelte samen met het uiterlijk van de straat. In woonwijken weten we dat we rustig moeten rijden, overal zijn klinkers neergelegd. Borden dat je dan maar 30km/uur mag, zijn daarmee in feite overbodig. Zien we asfalt, dan krijgen we (on)bewust het signaal dat er van ons verlangd wordt dat we ‘doorrijden’.

Continue reading

Beleving en kwaliteit boven alles

Maandagavond 11 november presenteerde de gemeente Leiden haar beelden van het voorlopig ontwerp. Zo’n 80 belangstellenden toonden zich geïnteresseerd in de plannen voor de Breestraat. De projectgroep Breestraat 2022 stond er ook, met nieuwe uitgewerkte beelden. De beelden zijn geïnspireerd op onze visie en de uitwerking van de vier kernwaarden: authenticiteit, beleven, verblijven en verbinden.

Continue reading

Het stoplicht op de Breestraat

Vorige week presenteerde het college van B&W de plannen over de Breestraat. In een volgende post komen we hierop terug, maar een korte eerste reactie is dat we blij dat we kunnen lezen dat de voetganger als uitgangspunt wordt genomen, maar vinden het teleurstellend hoe dat uitgangspunt is uitgewerkt. Het verkeer lijkt toch de allesbepalende  factor te blijven. Zoals de beroemde architect Jan Gehl het formuleert wanneer hij het heeft over de juiste volgorde bij het inrichten van een stad: eerst het leven en levendigheid, dan de openbare ruimte en als laatste de gebouwen.

Over de plannen later dus meer, maar laat ik met behulp van een voorbeeld aangeven hoe subtiel soms wordt aangegeven bij welke gebruikers nu de prioriteit ligt in de straat.

Continue reading