Houd de Binnenstad bereikbaar

Gastblog door Paul Bordewijk 
Voorzitter van de afdeling Holland Rijnland van Rover, de vereniging voor reizigers met het openbaar vervoer.

De wereld beleeft niet alleen een economische crisis, maar ook een ecologische. Daarom proberen we het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken, bij voorbeeld door mensen te stimuleren de auto te laten staan en de bus te nemen. Openbaar vervoer is ook belangrijk om mensen die om welke reden dan ook geen auto hebben of niet kunnen fietsen, in staat te stellen mee te doen. Het is een basisvoorwaarde om mensen in staat te stellen zich zelfstandig te verplaatsen.

Toch staat het openbaar vervoer onder druk. De subsidies worden verlaagd. Maar er is ook een tendens het openbaar vervoer minder ruimte te geven. Het Leidse gemeentebestuur wil geen bussen meer door de Walenkamptunnel, de Stationsweg en de Steenstraat. Daar zijn best argumenten voor, maar het is minder duidelijk waar de bussen dan heen moeten. Om in de Breestraat te komen zullen er bussen in twee richtingen over de Turfmarkt moeten gaan rijden.

Maar men wil ook minder of zelfs geen bussen in de Breestraat. Dan kan de Breestraat een mooiere aankleding krijgen, en dat zou de winkeliers moeten helpen, die het niet allemaal even makkelijk hebben.

Daarbij vergeet men dat de Breestraat niet alleen een winkelfunctie heeft, maar vanouds ook een belangrijke verkeersfunctie. Dat was voor winkeliers juist reden zich aan de Breestraat te vestigen. Eind jaren tachtig heeft de gemeenteraad besloten die verkeersfunctie tussen 11 en 18 uur te beperken tot fietsers en bussen. De Breestraat is toen veel rustiger geworden, maar het leidde ook tot rancune bij automobilisten: waarom zij wel en wij niet?

Sindsdien worden steeds nieuwe pogingen ondernomen de bussen uit de Breestraat te weren. Het ultieme middel daartoe was de RGL: die werd zo gepland dat busverkeer in de Breestraat onmogelijk werd. Waar de bussen dan wel moesten rijden, bleef onduidelijk. Mede daarom heeft Rover zich in Leiden zich steeds tegen de RGL gekeerd, net als sommige bedrijven. In De Nieuwe Schaar hangt nog steeds een paneel waarop kleermaker Nuretdin Karaardic de vrees uit dat juist door de RGL zijn klanten hem niet meer zouden kunnen bereiken.

Nu de RGL niet doorgaat, is het echter nog steeds niet zeker dat er in de Breestraat bussen blijven rijden. Het referendum dreigt in dat opzicht voor niets te zijn geweest. Het OV wordt alleen als een last gezien, en niet als een lust. Toch zijn de bussen heel belangrijk om klanten naar de Binnenstad te brengen. Daarvan profiteren niet alleen de winkeliers aan de Breestraat, maar ook die aan de Nieuwe Rijn en de Haarlemmerstraat. Ook voor de bereikbaarheid van het Stadhuis, de Stadsgehoorzaal en de nieuwe vestiging van het Da Vinci college is het essentieel dat je vanuit de hele agglomeratie met de bus in de Breestraat kunt komen.

Voor de OV-bereikbaarheid geldt in Leiden als norm dat de meeste mensen op minder dan 500 m van hun huis een halte moeten hebben. Zonder de halte Breestraat voldoet het centrum van het kernwinkelgebied daar niet aan. Dat wordt dan de slechtst bereikbare plek van Leiden.

Ook als je de bussen handhaaft valt er best wat aan de inrichting van de Breestraat te doen. Het is natuurlijk niet handig dat er juist in het smalle gedeelte van de Breestraat een bushalte ligt. Dat belemmert de doorstroming van de fietsers, maar verplaatsing naar het noorden heeft ook vervoerskundige voordelen. Fietsers hebben ook minder last van bussen wanneer ze halteren in een kom.

Gelukkig is het niet alleen kommer en kwel in de Breestraat. De mensen van Het Steentje willen hun winkel houden terwijl de gemeente daar juist van af wil. En V&D laat met zijn verbouwing zien dat het voor winkels wel degelijk aantrekkelijk kan zijn om een bushalte in de buurt te hebben.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>