Veel steun & reacties visie Breestraat 2022!

visual_breeplein_breestraat2022_vmDank voor de vele steunbetuigingen en reacties tot zover!

Nadat we de visie op de Breestraat in 2022 afgelopen dinsdag 13 november presenteerden, stroomden de steunbetuigingen binnen. En niet alleen steunbetuigingen via de website, maar ook via de email (soms ook mede ingegeven door een haperende website, waarvoor excuses…)

Niet alles wat er via mail binnenkomt is een steunbetuiging. Zo wordt er gevraagd om de terugkeer van de auto’s, wordt er de angst uitgesproken voor beschadiging aan monumenten als er straks klinkers liggen en uit iemand de vrees voor de Breestraat als ‘koopgoot’.

Daarnaast lijkt de discussie zich toe te spitsen op het onderscheid tussen klinkers of asfalt. Dat is voor de Breestraat een belangrijk punt, maar niet het belangrijkste. Voor nu geldt dat we de discussie over waar het heen moet met de Breestraat graag met iedereen voeren. Dat de Breestraat veel discussie oproept, getuigen de vele emails en steunbetuigingen. Leiden geeft om de Breestraat, dat is wel duidelijk. Hoe die Breestraat er vervolgens uit kan zien, hebben wij gevisualiseerd in de visie (hier in te kijken).

De afgelopen maanden heeft de projectgroep Breestraat 2022 vele gesprekken en discussies gevoerd met allerlei betrokkenen, zoals de ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners, centrummanagement en organisaties aan de Breestraat. Wat we terugkregen uit de gesprekken was: hoop. Hoop op een nieuw leven voor de Breestraat.

Met deze hoop zijn wij ook als projectgroep aan de slag gegaan in januari van dit jaar. De hoop dat als je met zijn allen iets van de Breestraat wilt maken, dat uiteindelijk ook gaat lukken. Zo zijn we op de visie uitgekomen dat de Breestraat uiteindelijk voetgangersgebied moet worden. En nee, zeker niet alleen winkelgebied. Juist de mix van functies maakt de Breestraat tot een unieke straat.

Met de rust die terugkeert in de Breestraat als het voetgangersgebied is (waarbij de fietser welkom is), wordt de straat weer een fijn gebied om te verblijven. Aandacht voor kleinschalige activiteiten, meer bomen en groen, meer gebruik maken van de unieke mix van functies en meer ruimte voor experimenten.

Om de Breestraat er boven op te krijgen, is een lange adem vereist. Dat beseffen we als geen ander. Daarbij blijven we scherp op verschillende beslismomenten bij de gemeente, provincie en andere betrokkenen om net een zetje in de goede richting te kunnen geven om uit te komen bij het ideaalbeeld van de visie. Aanstaande donderdag is zo’n moment waarbij de gemeenteraad voor keuzes staat. Wij hopen oprecht dat de gemeenteraad op dat moment weet wat de consequenties van haar keuze zal zijn.

Veel bewoners van Leiden geven inmiddels aan de visie op de Breestraat te ondersteunen: Een Breestraat waar kwaliteit voorop staat, een Breestraat waar Leiden weer trots op kan zijn.

Nog geen steunbetuiging ondertekend? Steun ons initiatief nu.

Breestraat 2022

2 thoughts on “Veel steun & reacties visie Breestraat 2022!

  1. Eindelijk mooi maken van de Breestraat, eindelijk een einde maken aan de Breestraat als een verkeersriool (van welke soort ook), eindelijk flaneerbaar maken van de Breestraat, dat is prima.
    Maar een ding: maak geen trap bij de hoek Breestraat-Steenschuur ten koste van het water. Als daar al een trap moet komen (om het water meer beleefbaar te maken), dan ten koste van de straat! Met een trap IN het water wordt varen door een van de leukste waterattracties van Leiden: het overkluisde Gangetje, een hachelijke en voor veel rondvaarders onmogelijke opgave!
    John Steegh, Waterambacht Leiden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>