1e pop-up infopunt in Breestraat 147

Zaterdag 25 mei organiseerden we een pop-up infopunt in het leegstaande pand Breestraat 147.

Met een foto-tentoonstelling, enquêtes en discussie met het publiek vroegen wij aandacht voor het potentieel dat de Breestraat heeft. Hieronder volgt een opsomming van de activiteiten en een kort sfeerverslag.

Activiteiten 25 mei

De projectgroep heeft op 25 mei verschillende activiteiten gecombineerd. Het leegstaande pand van waaruit de activteiten plaatsvonden, is ons door vastgoed eigenaar Bayer Vastgoed en makelaar Geenpunt ter beschikking gesteld.

Fototentoonstelling

De projectgroep heeft de Leidse Amateur Fotografen Vereniging (LAFV) bereid gevonden een tentoonstelling in te richten met 20 foto’s. Deze foto’s behandelden de dilemma’s, zoals het ruimtegebrek en verkeersonveiligheid, maar lieten ook de pracht en praal zien van de Breestraat. Deze fototentoonstelling krijgt een vervolg met een expositie in het trapportaal bij de V&D vanaf 2 juli.

Raad je plaatje

In gezamenlijkheid met de LAFV is een A4 opgesteld met een 6-tal details van de Breestraat. Bezoekers konden met de details in de hand de Breestraat in op zoek naar de locaties. De vindplaatsen van de details worden via de website bekendgemaakt.

Daarmee is tevens een aftrap gegeven van de nieuwe activiteit van de projectgroep. Elke week wordt via Twitter een detail verspreid, waarna na enkele dagen de uitslag volgt via de eigen website (www.breestraat2022.nl).

Discussie en uiteenzetting visie

Vele bezoekers hebben de weg gevonden naar het pop-up infopunt waar ze werden ontvangen met koffie en thee. De projectgroepleden hebben de bezoekers uitvoerig voorgelicht over de visie op de Breestraat. Voor de projectgroep is dit een uitstekende manier gebleken om de potentie van de Breestraat voor het voetlicht te brengen. Het aanwezig zijn in de straat is daarmee een zeer welkome aanvulling op de online aanwezigheid (website, Facebook, twitter) van de projectgroep.

Enquête

De meeste bezoekers van het pop-up infopunt hebben een enquête ingevuld. De enquête vroeg naar de beleving van de Breestraat door de bezoeker.

Rond de 50 bezoekers hebben de enquête ingevuld ingeleverd; velen hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven van de voortgang. Een uitsplitsing van de resultaten volgt later via de website.

Gouden Klinker

De projectgroep heeft een nieuwe activiteit in het leven geroepen: de Gouden Klinker. De Gouden Klinker staat symbool voor de ambitie om van de Breestraat de meest verrassende en inspirerende straat van Nederland te maken. De eerste persoon die deze Gouden Klinker heeft ontvangen is de nieuwe beoogde (duo-)voorzitter van de ondernemersvereniging van de Breestraat, Mark van Praag, eigenaar van Burgerzaken. In een latere blogpost gaan we dieper in op de symbolische waarde van de Gouden Klinker.

Contact vastgoedeigenaar/makelaar

De materialen en presentatie hebben het leegstaande pand aan de Breestraat 147 getransformeerd tot een professioneel pop-up infocentrum. Voor een pand dat al enige tijd leeg staat, was dat een welkome transformatie. Op basis van de uitstraling en gepresenteerde ideeën heeft de vastgoedeigenaar de projectgroep het pand voor langere tijd in handen gegeven. En, toeval of niet, op 28 mei vond direct een eerste commerciële bezichtiging plaats van het pand.

Sfeer terugluisteren?

Op de dag zelf heeft Sleutelstad FM een sfeerverslag gemaakt met interviews van projectgroepleden, bezoekers en Mark van Praag. Het verslag is hier te beluisteren.

Tenslotte …

Het was de eerste keer en noodgedwongen omdat we op 25 mei natuurlijk andere plannen hadden. Toch is dit goed bevallen en gaan we ons op regelmatige basis ‘live’ in de Breestraat vertonen. Het is een extra manier om aandacht te vragen voor het potentieel dat de Breestraat in zich heeft. De komende tijd werken we de planning verder uit. Op weg naar de meest inspirerende en verrassende straat van Nederland!

 

Ronald van der Steen

 

3 thoughts on “1e pop-up infopunt in Breestraat 147

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>